Arrangementer

Hotel Frederiksdal

Møde for nyansatte

Torsdag d.19/9 kl. 15.30-16.45 på kredskontoret.

Mød din kreds og få tjek på arbejdstid og løn.

Medlemskursus

En gang om året afholder kredsen medlemskursus og det bliver i år d. 8-9/11 2019 på skønne Frederiksdal

13. november

Julefrokost for pensionisterne

Generalforsamling 

 UDSAT pga Corona-virus

20-03-2020 kl 17 på Ramløse skole