Generalforsamlinger

Kredsgeneralforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker vi tillidsrepræsentanterne på skolerne samt på folkeskolen.dk. Næste generalforsamling finder sted den fredag den 11/3 2016.