Generalforsamlinger

Kredsgeneralforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker vi tillidsrepræsentanterne på skolerne samt på folkeskolen.dk. Næste generalforsamling finder sted fredag den 16.03 2018.