Kontingent

Kontingent til lokalkredsen fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet har siden lockouten i 2013 været fastfrosset (på 495 kr/mdl.) for medlemmer af fraktion 1 (lærere) og 2 (børnehaveklasseledere). Der er dog i forbindelse med lockouten sket justeringer op/ned alt efter den enkeltes forhold til konfliktlån og løn under lockouten, sådan at lockoutede pt. betaler 182 kr/mdl og ikke konfliktramte betaler pt. betaler 602 kr/mdl.

Kontingentet opkræves centralt af DLF. Dette sker via månedlige girokort for medlemmer i fraktion 1 og 2. Medlemmer af fraktion 4 (pensionister) og fraktion 6 (særlige medlemmer) bliver opkrævet årligt. For at gøre det nemmere for alle har du selvfølgelig mulighed for at tilmelde indbetalingerne til PBS (anbefales).

Har du orlov (d.v.s. ingen løn som lærer) eller er ledig, kan du søge hovedforeningen om nedsættelse af kontingentet - i særlige tilfælde fritagelse.