Medlemsarrangementer

På generalforsamlingen 2016 blev følgende besluttet:

Kredsen afholder:

Der afholdes et kursus for medlemmer af kredsen hvert  3. år - afhængig af kredsens økonomi - igen afholdes medlemskursus i november eller i januar  måned. Medlemskurset indledes en fredag sidst på eftermiddagen og afsluttes den følgende dag om eftermiddagen.