Medlem

Pensionister

Om pensionistforeningen:

Viggo Eriksen står for årsmøderne i DLF og deltager i DLF's kongres, hvor han varetager pensionisternes interesser.

Ellen Kai-Sørensen og Lisbeth Braat tager sig af at arrangere de årlige ekskursioner.

 

Om arrangementer generelt.

Der arrangeres hvert år 2 udflugtsarrangementer. Og så inviterer kredsstyrelsen på julefrokost.