Medlem Pensionister

Kontingent

Som medlem af fraktion 4 betales årligt et kontingent på 1176 kr., som opkræves én gang årligt i starten af kalenderåret. Kontingentet opkræves via DLF, centralt.

Medlemmer af fraktion 4 modtager fagbladet Folkeskolen samt årets kalender.