Kontoret

Velkommen til Gribskov Lærerkreds - kreds nr. 34

Kredsen har 440 medlemmer og dækker Gribskov kommune med i alt 6 folkeskoler. Kredsen ledes af en kredsstyrelse på 8 medlemmer, hvoraf 6 er valgt på skolerne.
Kredsformanden er valgt på generalforsamlingen sammen med næstformand og kasserer. Der holdes generalforsamling hvert år og der er valg hvert 2. år.

Kredsen er repræsenteret i FAK (foreningen af kredse i Nordsjælland), hvor vi har en tæt kontakt til hovedstyrelsen. Kredsformand er delegeret til DLF's kongres, som er foreningens øverste myndighed.

Kredsens har kontor på Tjørnevej 2a i Græsted, hvor vi har åbent daglig. Se åbningstiderne under kontoret.

Medlemsskab

Indmeldelse sker ved henvendelse til kontoret eller du kan kontakte din tillidsmand. Du kan også via DLF´s hjemmeside www.dlf.org melde dig ind.Når du er medlem af Gribskov Lærerkreds og dermed også af DLF.:

  • kan du få råd og vejledning omkring dine ansættelsesforhold
  • har du mulighed for at deltage i foreningens arrangementer
  • kan du få juridisk- og i særlige tilfælde økonomisk bistand
  • mulighed for at søge krisehjælp