Sagsbehandling

Medlemshenvendelser til Danmarks Lærerforening kreds 34

 

 

 

Sager som kredsen selv skal behandle:

 
1.Tjenestetidsspørgsmål
2.Arbejdsmiljøspørgsmål
3.Beskæftigelsesspørgsmål
4.Kontingentspørgsmål
5.Pædagogiske spørgsmål
6.Personspørgsmål
7.Pensionssager (foreløbige beregninger)

Enkelte sager, som kan have principiel karakter, kan kredsen sende til hovedforeningen.

Fortrolighed

Medlemmer, som henvender sig for at drøfte deres problemer med en sagsbehandler på kredskontoret, har krav på at en sådan drøftelse kan ske i fortrolighed.

Sager som hovedforeningen skal behandle:

1.Opretholdelse af stilling i folkeskolen
2.Generelle vilkårsændringer for det enkelte medlem
3.Generelle vilkårsændringer for medlemmer som gruppe
4.Forhold som ifølge vedtægterne er henlagt til hovedforeningen

 

Kredsens 3 sagsbehandlere

Allan Nielsen, kredsformand

  • Forhandler med kommunerne
  • Behandler personsager m.m.
  • Medarbejderrepræsentant i HU

Mikael Husted, næstformand

  • Kommuneforhandler
  • Behandler personsager m.m.
  • Suppleant medarbejderrepræsentant i HU

Steen Nygaard, kredskasserer

  • Kommuneforhandler
  • Pensionsforhold
  • Medlemsregistrering
  • Spørgsmål vedr. kontingent