Arrangementer

Hotel Frederiksdal

Generalforsamling 2021

 11-06-2020 

Møde for nyansatte

Onsdag d.8/9 2021 kl. 15.45-17.15 på kredskontoret.

Mød din kreds og få tjek på arbejdstid og løn.

Invitation

Medlemskursus

En gang om året afholder kredsen medlemskursus og i 2021 bliver det d. 8+9/10 2021 på Marienlyst i Helsingør. Tilmelding til TR eller kredskontor

Invitation

Uge 49

Julefrokost for pensionisterne AFLYST