Arrangementer

Hotel Frederiksdal

Generalforsamling 2021

 11-06-2020 

Møde for nyansatte

Onsdag d.16/9 2020 kl. 15.30-16.45 på kredskontoret.

Mød din kreds og få tjek på arbejdstid og løn.

Medlemskursus

En gang om året afholder kredsen medlemskursus og i 2020 bliver det d. 2+3/10 2020 på Marienlyst i Helsingør. Tilmelding til TR eller kredskontor

Uge 49

Julefrokost for pensionisterne AFLYST