Velkommen til nyansatte

Velkommen til Gribskov-Halsnæs Lærerkreds

Som nyansat i Gribskov og Halsnæs kommune bydes du hermed velkommen i DLF’ s kreds 34 - FOLDER

Kredskontoret

Kontoret ligger på Jernbanegade 6 i Frederiksværk og har åbent dagligt bortset fra skolernes ferier. Se hjemmesiden; kontoret

Tlf – 47 72 43 30

På kontoret sidder:

Michael Bie Andersen, Kredsformand

Allan Nielsen, Næstformand

Marianne Bromand, Pædagogisk ansvarlig

Vibeke Ødegaard Kiszka-König

Sanna Trolle-Schultz, administrativ medarbejder

Kredskontoret arbejder på mange planer for at forbedre arbejdsforholdene for medlemmerne. Ud over at tage sig af enkeltpersoners sagsbehandling arbejder kredsen på at forbedre arbejds- og lønforhold for lærerne på kommunens skoler fx ved indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler.

Derudover er kredsen aktiv i samfunds- og skoledebatten både i medierne og på Rådhuset.  DLF er partipolitisk uafhængig, men ikke upolitisk.

Og så er der hvert år medlemmer, der får flere penge i lønningsposen ved løntjek.

Medlemsfordele

Som medlem af DLF bliver du medlem af et fællesskab på din arbejdsplads, hvor TR flere gange i løbet af skoleåret afholder faglig klub.

Som medlem kan du bl.a.

 • få løntjek
 • få rådgivning og vejledning i faglige, pædagogiske og ansættelsesmæssige forhold
 • få advokathjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.
 • få hjælp til barsel, pension og afskedigelse
 • deltage i medlemskursus på fx Hotel Sinatur, Frederiksdal, hvor du får 2 dage med overnatning sammen med dine kolleger.
 • modtage fagbladet; Folkeskolen
 • deltage i medlemskurser arrangeret af DLF
 • blive medlem af Forbrugsforeningen, så du kan spare på benzinen, mobilabonnement og daglige indkøb.
 • ansøge om økonomisk hjælp og billige lån.
 • leje foreningens boliger og sommerhuse.
 • få særlige fordele hos Lån & Spar banken
 • få gratis bøger
 • få rabat på ophold på Sinaturs 6 hoteller
 • få billig forsikring på Lærerstandens brandforsikring
 • --- og meget mere

Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og er pr. 1. august 2018 på 498 kr/md og opkræves centralt af DLF via månedlige girokort eller betalingsservice. Kontingentet kan trækkes fra i Skat.

Du melder dig ind på www.dlf.org   – her finder du indmeldelsesblanketten. Ellers kontakt din TR.

Kredsen

Kredsen består af en generalforsamlingsvalgt kredsstyrelse og generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. Vedtægterne kan læses på kredsens hjemmeside.

Rådgivning og vejledning

Når du som medlem har brug for råd og vejledning i faglige, pædagogiske og ansættelsesmæssige forhold, henvender du dig til din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads. TR fungerer som DLF´s kontor på arbejdsstedet og vil ofte kunne besvare dine spørgsmål, give dig vejledning og evt. henvise til kredskontoret, A-kassen, lønkontor, pensionskasse mv.

For medlemmer, der ikke er ansat på et arbejdssted med DLF-repræsentant kontaktes kredskontoret.

Sager, som kredsen skal behandle:

 • Tjenestetidsspørgsmål
 • Arbejdsmiljøspørgsmål
 • Kontingentspørgsmål
 • Pædagogiske spørgsmål
 • Personspørgsmål
 • Pensionssager – foreløbige beregninger
 • Beskæftigelsesspørgsmål

Sager, der kan have principiel betydning, kan kredsen sende til hovedforening.

 

Hjemmeside

På kredsens hjemmeside; www.gribskov34.dk  kan du følge med i, hvad der sker i kredsen og finde mange praktiske informationer om fx løn og arbejdsaftaler. Og på DLF insite, som du som medlem får adgang til, kan du hente nyhedsbreve, invitationer og mm.

Og så har du mulighed for at deltage på kredsens facebookside: Gribskov-Halnæs Lærerkreds

 

Som medlem af Gribskov-Halsnæs lærerkreds og dermed DLF er du en del af et solidarisk fællesskab, der arbejder for Folkeskolens og dine interesser. Vær med til at udvikle Folkeskolen til glæde for dig, dine kolleger og eleverne.

Velkommen til

 

 

Michael Bie Andersen

Kredsformand

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds

47724330, mobil 60140893

miba@dlf.org