Medlem

Pensionister

Pensionisterne i Gribskov-Halsnæs

Om pensionistforeningen:

Bjarne Skule står for årsmøderne i DLF og deltager i DLF's kongres, hvor han varetager pensionisternes interesser.

Ellen Kai-Sørensen og Lisbeth Braat tager sig af at koordinere de årlige ekskursioner, og alle pensionister opfordres til at komme med indput.

Program

Om arrangementer generelt:

Der arrangeres hvert år diverse udflugter, og så inviterer kredsstyrelsen på julefrokost.